Woonnood

 

Als je dakloos bent of je woning is onbewoonbaar verklaard, dan zit je in een situatie van woonnood.

In zo'n situatie kan je extra prioriteit krijgen voor bepaalde woningen van Woonpunt. We werken met een puntensysteem.

 

Overzicht situaties van woonnood (pdf)

 

 

Wat moet je doen?

 

Bezorg ons de nodige documenten die je woonnood bewijzen.

  • Ben je reeds ingeschreven bij Woonpunt? Bezorg ons dan de documenten vanaf 18/3/2024 door ze op te laden in je persoonlijk dossier in het Centraal Inschrijvingsregister
  • Ben je nog niet ingeschreven? Bezorg ons tussen 1/1/2024 en 18/3/2024 je inschrijvingsformulier en voeg hier ook de nodige bewijzen van woonnood aan toe.
  • Schrijf je je in vanaf 18/3/2024? Doe je inschrijving dan onmiddellijk in het Centraal Inschrijvingsregister en voeg onmiddellijk de nodige bewijzen van je woonnood toe.

 

Belangrijk: Voor de meeste gevallen van woonnood hebben wij ook een aanmeldingsformulier (pdf) nodig. Laat dit invullen door een sociale instantie (OCMW, CAW, begeleidingsorganisatie)