Gemeenten WPZMissie

Woonpunt Zennevallei (WPZ) is één van de 95 Sociale Huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen die als doel hebben een thuis te bieden aan mensen met een bescheiden inkomen. Onze maatschappij is actief in Halle, Beersel, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Pepingen.

Om in een kwaliteitsvolle huisvesting te kunnen voorzien is WPZ voortdurend bezig met het renoveren en uitbreiden van haar patrimonium. Om meer te weten over ons woonaanbod in die gemeenten, kan u doorklikken naar patrimonium.

 

Visie: Meer dan bakstenen alleen

Als sociale huisvestingsmaatschappij wenst Woonpunt Zennevallei facilitator te zijn van initiatieven waarbij solidariteit en duurzaamheid centraal staan. Wij geloven dat deze initiatieven de levenskwaliteit binnen onze buurten verhoogt en de participatie stimuleert.

 

Onze rol als facilitator

Om deze initiatieven waar te maken, werkt Woonpunt Zennevallei samen met tal van partners. Dit kan een vzw zijn, maar ook een lokale overheid, een buurtwerking of een bedrijf. De rol van Woonpunt Zennevallei bestaat er in om een plek te voorzien voor het initiatief en om advies te leveren bij de opstart. De projecten zelf worden uiteindelijk gedragen door de partners zelf, vandaar de rol van facilitator.

 

 

Initiatieven

Buurttuinen

WPZ voorziet in grond dat gebruikt wordt om moestuinen aan te leggen door de lokale bewoners.

  • Buurttuin in de wijk Windmoleken (Halle), in samenwerking met buurtwerk Halle
  • Twee buurttuinen in de wijk Rodenemhof (Halle), in samenwerking met de stad Halle en Pro Natura

 

Buurthuizen

WPZ stelt panden beschikbaar die fungeren als buurthuizen.

  • Buurthuis in Windmoleken (Halle)
  • Buurthuis in Vogelweelde (Halle)

 

In deze buurthuizen zijn in samenwerking met vzw Transitie Halle en Stad Halle ook al repair-cafés georganiseerd. Deze stellen onze huurders in staat om goederen te laten herstellen die anders misschien weggegooid zouden worden. Dat is zowel duurzaam als economisch.

 

Kinderdagverblijven

WPZ stelt panden beschikbaar die fungeren als kinderdagverblijven:

  • Het Goudvinkje (Halle)
  • Het Kriebeldorp (Beersel)

 

Deze initiatieven zijn mogelijk dankzij de samenwerking van de gemeente en de dienst voor onthaalouders. Ze bieden een antwoord op het grote tekort aan kinderopvangplaatsen. Bovendien wordt een deel van de plaatsen voorbehouden aan kinderen uit kwetsbare gezinnen.

 

Woonpunt Zennevallei wil in de komende jaren nog een paar kinderdagverblijven voorzien in Lembeek, Halle, Alsemberg en Lot.

 

Elektrische deelwagen

WPZ stapt mee in het project "DeeldeZon'. Dit project bouwt aan een groene transitie door deelmobiliteit te combineren met zonnedaken in de wijk. Concreet wenst WPZ zonnepanelen te plaatsen op haar hoofdkantoor om energie te voorzien voor een deelauto. Deze deelauto zou gebruikt kunnen worden door personeel, maar vooral buurtbewoners en dus ook huurders.

 

Lees meer op de website van DeeldeZon (link)

 

Zonneceldonoren

Samen met de Provincie Vlaams-Brabant, de gemeente en het OCMW van Beersel, heeft Woonpunt Zennevallei in 2017 meegewerkt aan het project ‘Beersel wekt op’. In dat kader werd via crowdfunding op een rekening van Woonpunt Zennevallei, geld verzameld voor een PV-installatie op een sociale woning.

 

Artikel Zonneceldonoren (link)

 

Switch-campagne

Samen met sociale economie-partner Groep Intro probeert WPZ haar huurders te helpen bij een meer betaalbare energierekening. De energiesnoeiers van Groep Intro houden in diverse gemeenten een heuse SWITCH CAMPAGNE en adviseren en begeleiden bezoekers bij de overstap van energieleverancier.