Aangepast aanbod: een thuis voor iedereenfoto dame in rolstoel

 

17-01-2024 Naar aanleiding van een opvraging van de cijfers voor de sector, staan we even stil bij ons eigen aangepast woonaanbod. Bij Woonpunt Zennevallei (WPZ) streven we ernaar om een thuis te bieden aan iedereen, ongeacht hun inkomen, gezinsgrootte of mobiliteitsniveau.

 

 

Voor elk wat wils

Woonpunt Zennevallei heeft een totaal aanbod van 1960 woongelegenheden:

 

  • 46 panden (2,96%) zijn volledig aangepast voor rolstoelgebruikers. Dit wil zeggen dat de badkamer en keuken speciaal aangepast is.
  • Nog eens 443 panden (22,60%) bevinden zich op de begane grond en zijn dus geschikt voor mindervaliden. Van deze panden worden er 62 (3,16%) met voorrang toegewezen aan mindervaliden of mensen ouder dan 65 jaar via een doelgroepenplan.
  • 262 appartementen (13,3%) bevinden zich in een gebouw met lift en zijn dus ook verhuurbaar aan mindervaliden.

 

Hiernaast beschikt WPZ over 12 aangepaste ADL (Algemeen Dagelijks Levensverrichtingen) appartementen. Deze appartementen worden door WPZ verhuurd aan mensen die zwaar zorgbehoevend zijn en een persoonsvolgend budget (PVB) hebben. Woonpunt Zennevallei werkt hiervoor samen met de vzw ADO Icarus, die via een nabijgelegen zorgcentrale de bewoners 24u/24 kan bijstaan.

 

Vraag en aanbod

Hoewel het patrimonium slechts voor 2,96% uit panden voor rolstoelgebruikers bestaat, overstijgt dit aanbod reeds de vraag. Het aantal kandidaten op de wachtlijst die effectief nood heeft aan een rolstoel is vrij laag. Het gebeurt regelmatig dat er geen geschikte kandidaten worden gevonden wanneer een pand beschikbaar komt. Wat WPZ ook heeft vastgesteld is dat er nood is aan aangepaste woongelegenheden met meer dan 1 slaapkamer. We zetten hier daarom ook op in bij volgende woonprojecten.

 

Ook voor de ADL-woningen doet zich een vergelijkbaar probleem voor. Een appartement kan maanden leeg staan ondanks dat WPZ samenwerkt met een partner die zicht heeft op de lokale woonnood van zorgbehoevenden. De basis van het probleem ligt hier bij de toekenning van het persoonsvolgend budget (PVB). Rolstoelpatiënten die recht hebben op de woning moeten vaak lang wachten op hun PVB. Ze kunnen de huur en bijhorende zorg pas betalen van zodra ze een PVB hebben. De wachtlijsten hiervoor lopen tot wel 5 jaar op.

 

Verschillende generaties bedienen

De vergrijzing van de samenleving heeft als gevolg dat meer en meer huurders nood zullen hebben aan woongelegenheden zonder trap of toegankelijk via lift. Momenteel gaat dit om 38% van het totale patrimonium van Woonpunt Zennevallei. Alleenstaande senioren vormen het grootste deel van de huurders bij Woonpunt Zennevallei. We kunnen stellen dat deze maatschappelijke groep bij Woonpunt Zennevallei goed bediend wordt. 

 

Daartegenover staan grotere gezinnen met kinderen waaraan minder vaak een woning kan toegewezen worden. Ongeveer de helft van de gezinswoningen (3 of meer slaapkamers) wordt niet optimaal benut en wordt bewoond door te kleine gezinnen of alleenstaanden. De aanpak van onderbezetting en het inzetten op meer sociale woningen zijn de enige oplossingen om deze scheeftrekking recht te zetten.