Hoeveel huur betaal ik?

 

De huurprijs wordt berekend op basis van het inkomen, de waarde van de woning en het aantal personen ten laste. Wij gebruiken de volgende formule:

 

Huur = %inkomen – (Patrimoniumkorting en Gezinskorting) + energiecorrectie

In onderstaande video kan je nog eens een korte samenvatting bekijken van bovenstaande uitleg

 

Video huurprijsberekening

 

 

Let op: naast de huurprijs kan het zijn dat je ook huurlasten moet betalen. Het gaat dan om de verzekering (link), de kosten voor het onderhoud van de centrale verwarming en de kosten voor het onderhoud van de gemene delen (bij appartementen).

 

Aanpassing van de huurprijs

De huurprijs wordt jaarlijks op 1 januari aangepast. Daarnaast zijn nog bijkomende aanpassingen mogelijk in geval van:

 

  1. Gezinswijziging: Als een gezinslid, wiens inkomen meetelt voor de huurprijs, verhuist of overlijdt zal het gezinsinkomen dalen. Andere situaties die invloed hebben op je huurprijs zijn een geboorte of het feit dat iemand (tijdelijk) bijkomend de woning betrekt. Zie "Mijn gezin verandert"
  2. Daling van het inkomen: als het inkomen na drie opeenvolgende maanden gemiddeld 20% lager is dan het inkomen waarmee de huurprijs werd berekend, dan zal de huurprijs worden aangepast. Dit is ook het geval als je op pensioen gaat. Zie "Mijn inkomen verandert"

 

 

De huurprijs zal steeds wijzigen vanaf de maand die volgt op de maand waarin Woonpunt Zennevallei de nodige stukken ontving voor een herberekening. Breng je dus in november je bewijzen binnen, dan zal de huurprijs pas worden aangepast vanaf december.

 

Uitzondering: bij toetreding van een nieuwe huurder verandert de huurprijs vanaf de maand waarin die persoon de woning betrok.

 

 

Meer informatie vind je op www.wonenvlaanderen.be