Metselwerk

 

5.1 Dorpels - tabletten - vensterbanken

 

Onderhoud

Schuur de dorpels en tabletten aan de buitenzijde elk jaar met water en schuurmiddel. Gebruik hierbij nooit bijtende producten.

 

Opgelet! Boor, schroef, zaag of sla nooit nagels in dorpels en tabletten. Schilder of bekleed nooit dorpels en tabletten. Verwijder of vervang de dorpels niet.

 

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
Er is schade door stoten of overbelasting  De huurder
Er zit vuil, mos, ringen of vlekken op de dorpels en/of tabletten door slecht onderhoud  De huurder
De dorpel komt los of is gebroken  Woonpunt Zennevallei
De dorpels en tabletten zijn verouderd en versleten  Woonpunt Zennevallei

 

 

5.2  (Bepleisteren van binnen)muren en plafond

 

Onderhoud

Poets het plafond elk jaar met water en een schoonmaakmiddel.

Je moet gyproc wanden altijd met een primer (=grondlaag) of een laag verf behandelen alvorens ze te behangen.

 

Opgelet! 

Je mag de muren niet bekleden met behang in glasweefsel (=tasso) of platen in piepschuim (=isomo).

Je mag het plafond nooit behangen. Je mag het plafond wel schilderen. Je mag zelf geen verlaagd plafond plaatsen of laten plaatsen.

Aan het einde van de verhuring moet je stickers en behang van de muren halen.

Je mag je muren verven MAAR: (1) structuurverf is niet toegelaten (2) Indien je schildert in donkeren kleuren, moet je op het einde van de verhuring opnieuw schilderen in lichte kleuren.

 

Wat is er aan de hand  Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
Er is schade aan de bepleistering door bewoning (putten door stoten, gaten gemaakt voor het ophangen van kaders,…) De huurder
Er is schimmel op de muur door condens (vocht) De huurder
Er zijn putten in het plafond door stoten De huurder
Het pleisterwerk van het plafond valt naar beneden Woonpunt Zennevallei
De bepleistering valt van de muur Woonpunt Zennevallei
Er is vochtschade door opstijgend vocht Woonpunt Zennevallei
Er sijpelt water door het plafond door een lek in het plat dak Woonpunt Zennevallei

 

 

5.3 Kelder

 

Onderhoud

Veeg de kelder om de 6 maanden.

 

Opgelet!

U mag geen gaten maken in de keldermuren en -vloeren, ook niet om rekken te bevestigen

 

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
Er staat water in de kelder omdat hij niet waterdicht is  Woonpunt Zennevallei

 

 

5.4 Muurtegels

 

Onderhoud

Poets de tegels elke week.

 

Opgelet!

Gebruik het bad niet als douche als uw muurtegels niet tot aan het plafond komen.

 

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
Enkele muurtegels zijn gebarsten of gebroken door er tegen te stoten  De huurder
Er is schimmel in de voegen tussen de tegels door slecht onderhoud  De huurder
Er zijn vlekken op de muurtegels  De huurder
Er is waterschade omdat er muurtegels ontbreken   De huurder
De muurtegels komen los door zetting van het gebouw  Woonpunt Zennevallei

 

 

5.5 Gevel

Alle herstellingen worden door Woonpunt Zennevallei uitgevoerd. Het onderhoud van de gevel gebeurt dus ook door Woonpunt Zennevallei

 

Wat mag niet:

U mag geen gaten kappen of boren in de gevel
U mag geen bloembakken of houten latten vastmaken aan de gevel.
U mag de gevel niet zelf schilderen.
U mag niet zomaar een schotelantenne vastmaken aan de gevel

 

Opgelet!

De plaatsing van een schotelantenne moet steeds worden aangevraagd. Indien u hiervoor de goedkeuring heeft gekregen, mag u de schotelantenne enkel plaatsen op de door Woonpunt Zennevallei goedgekeurde plaats en op de door Woonpunt zennevallei goedgekeurde wijze.

 

 

5.6 Terras - Balkon

De huurder moet toezicht houden op de veilighiedselementen (leuningen, baluster, borstwering,...) en moet Woonpunt Zennevallei verwittigen wanneer er herstelllingen nodig zijn.

 

Onderhoud

De huurder staat in voor het normaal onderhoud.
Woonpunt zennevallei staat in voor het onderhoud van de structuur (als deel van de ruwbouw) en voor het uitvoeren van de herstellingen (ook bij gelijkvloerse terrassen).

 

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De veiligheidsinstallaties gevormd aan de buitenzijde van de leuning moeten worden vervangen  De huurder of Woonpunt Zennevallei*
Er zijn stukken beton, tegels of gevel losgekomen of gebarsten  Woonpunt Zennevallei

*Wanneer het gebrek het gevolg is van normale slijtage of ouderdom, worden de kosten volledig door Woonpunt Zennevallei gedragen. De normale slijtage is deze die voortspruit uit het normaal gebruik. Herstellingen van schade of vroegtijdige slijtage die te wijten zijn aan de huurder, zullen aan de huurder aangerekend worden.

 

 

5.7 Traliewerk

 

Onderhoud

Reinig jaarlijks de leuningen en het traliewerk van de balkons.
Onderhoud regelmatig de sloten en de assen

 

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De onderdelen van de leuning of tralies zijn los, kapot of weg  De huurder of Woonpunt Zennevallei*
De staven zijn versleten  De huurder of Woonpunt Zennevallei*

*Wanneer het gebrek het gevolg is van normale slijtage of ouderdom, worden de kosten volledig door Woonpunt Zennevallei opgenomen. De normale sleet is deze die voortspruit uit het normaal gebruik. Bij herstellingen van schade of vroegtijdige slijtage die te wijten zijn aan de huurder, zullen de kosten aan de huurder verrekend worden.