Huurprijsberekening

De huurprijs wordt berekend op basis van het inkomen, de waarde van de woning en het aantal personen ten laste. Wij gebruiken de volgende formule:

 

Huur = %inkomen – (Patrimoniumkorting en Gezinskorting) + energiecorrectie​​​​​​​

 

1. Inkomen

Hoeveel huur je elke maand betaalt, hangt vooral af van je inkomen. Vanaf 1 januari 2020 berekenen we je inkomen op een andere manier. 

 

Van wie telt het inkomen mee?

Vanaf 1 januari 2020 houden we rekening met het inkomen van alle meerderjarige inwoners (18+).

 

Van wie telt het inkomen niet mee?

  • Meerderjarige kinderen voor wie je nog kinderbijslag krijgt.
  • Familieleden die ernstig gehandicapt zijn: hun inkomen telt (deels) niet mee. Wat bedoelen we daar mee?

Het referentie-inkomen van deze familieleden is de geïndexeerde inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT).

  • Is dit inkomen gelijk aan of lager dan 11.148,38 euro? Dan telt het inkomen niet mee.
  • Is dit inkomen hoger dan 11.148,38 euro? Dat telt alleen het bedrag erboven mee.

 

Daarnaast kijken we vanaf 1 januari 2020 naar wat je verdiende in het jaar waarop je meest recente aanslagbiljet betrekking heeft. Dit kunnen de inkomsten van 2017 of 2018 zijn. Het gebruikte inkomensjaar kan hierdoor verschillend zijn per inwoner.

 

  • Welk percentage van het inkomen wordt in rekening gebracht (%inkomen)?

 

De hoogte van dit percentage hangt af van de grootte van het gezinsinkomen.

Ligt je gezinsinkomen onder de inkomensgrens, dan is het percentage gelijk aan 1/55 van je gezinsinkomen.

Ligt je gezinsinkomen boven de inkomensgrens, dan zal een hoger percentage van je inkomen in rekening gebracht worden voor de huurprijsberekening.

 

 

2. De waarde van de woning

Je huurprijs hangt af van de marktwaarde van jouw woning. Dat is de prijs die je zou betalen voor een gelijkaardige woning op de private markt.

 

Vanaf 1 januari 2020 bepalen we de waarde van je woning aan de hand van een schattingsmodel, de sociale huurschatter. Om de waarde te bepalen kijken we naar de ligging en andere eigenschappen, zoals het aantal slaapkamers of het bouwjaar. Op deze manier kunnen we een nog juister bedrag op de waarde van jouw woning plakken. Deze waarde vormt de basishuurprijs of maximale huurprijs van je woning.

 

  • Patrimoniumkorting:

 

Op basis van de marktwaarde van de woning wordt een korting voorzien. Hoe meer de woning waard is, hoe lager de korting. Dit is de patrimoniumkorting. De maximale patrimoniumkorting is 139 euro en de minimale 0 euro.

 

  • Energiecorrectie: 

 

Woon je in een moderne of gerenoveerde woning, dan zijn hier mogelijks investeringen gebeurd om de woning energiezuinig en milieuvriendelijk te maken. Hierdoor verbruik je minder energie en bespaar je geld op het gebruik van verwarming en warm water.

 

Om deze investering terug te kunnen verdienen, kunnen wij een maandelijkse toeslag bovenop jouw huurprijs aanrekenen. Deze toeslag heet de energiecorrectie en telt enkel voor woningen met energiezuinige investeringen, zoals een goede isolatie of een zuinige verwarmingsketel.

 

Hoe groot is die energiecorrectie? Dit hangt af van hoeveel energie jij uitspaart. Deze hoeveelheid energie berekenen we volgens de regels van de Vlaamse Regering. Weet wel dat de toeslag altijd lager is dan wat jij bespaart.

Woonpunt rekent de energiecorrectie enkel aan voor woningen en appartementen die gebouwd werden na 2006.

 

 

3. Personen ten laste (gezinskorting)

Een persoon ten laste is elke persoon die in de huurwoning is gedomicilieerd, en die minderjarig is (of voor wie kinderbijslag of wezentoelage wordt betaald), of ernstig gehandicapt is.

 

Per persoon ten laste geldt er een korting op de huur van 19 euro.

 

Inwonende personen met een ernstige handicap krijgen een dubbele gezinskorting (38 euro). Let wel op: dit is niet voor referentiehuurder of partner maar enkel een bijwoner tot in de 3de graad.

Een bijwoner tot de 3de graad is bijvoorbeeld een grootmoeder, moeder, neef, nicht, nonkel,dochter, kleindochter,…

 

Voor kinderen in co-ouderschap die niet in de huurwoning zijn gedomicilieerd, kent men een halve korting (9,5 euro) toe als de beide ouders hiervoor een verklaring van co-ouderschap ondertekenen (pdf).

 

In onderstaande video kan je nog eens een korte samenvatting bekijken van bovenstaande uitleg

Video huurprijsberekening

 

 

 

 

Aanpassing van de huurprijs

De huurprijs wordt jaarlijks op 1 januari aangepast. Daarnaast zijn nog bijkomende aanpassingen mogelijk in geval van:

 

  1. Gezinswijziging: Als een gezinslid, wiens inkomen meetelt voor de huurprijs, verhuist of overlijdt zal het gezinsinkomen dalen. Andere situaties die invloed hebben op je huurprijs zijn een geboorte of het feit dat iemand (tijdelijk) bijkomend de woning betrekt. Zie "Mijn gezin verandert"
  2. Daling van het inkomen: als het inkomen na drie opeenvolgende maanden gemiddeld 20% lager is dan het inkomen waarmee de huurprijs werd berekend, dan zal de huurprijs worden aangepast. Dit is ook het geval als je op pensioen gaat. Zie "Mijn inkomen verandert"

 

 

De huurprijs zal steeds wijzigen vanaf de maand die volgt op de maand waarin Woonpunt Zennevallei de nodige stukken ontving voor een herberekening. Breng je dus in november je bewijzen binnen, dan zal de huurprijs pas worden aangepast vanaf december.

 

Uitzondering: bij toetreding van een nieuwe huurder verandert de huurprijs vanaf de maand waarin die persoon de woning betrok.

 

 

Meer informatie vind je op www.wonenvlaanderen.be