Website-inhoud


De verschillende pagina’s die u raadpleegt op deze website of die u verkrijgt via interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Deze website wordt op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Woonpunt Zennevallei geeft geen garanties over de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties.

De intellectuele eigendomsrechten van de op informatie, publicatie en gegevens op deze website komen toe aan Woonpunt Zennevallei. U mag hierop geen inbreuk maken. U mag deze informatie, publicatie of gegevens in geen enkele vorm overdragen, verkopen, verspreiden of reproduceren. U heeft hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden nodig.
 

Cookies


De website gebruikt cookies om de prestaties van de website te verbeteren.

 

Meer informatie over cookies (link)

 

Bescherming persoonlijke levenssfeer: Privacy


De meeste informatie is op of via deze website beschikbaar, zonder dat je persoonsgegevens moet doorgeven.

 

Waar vragen we wel persoonsgegevens op?

In het geval u ons contacteert via onze contactformulieren. (Zie contactformulier en klachtenformulier) Zo kunnen wij uw vraag snel en eenvoudig beantwoorden.

Alle andere informatie die u geeft is facultatief. Indien u de verplichte velden niet of incorrect invult, kan uw vraag mogelijks niet (volledig) beantwoord worden.

 

Hoe lang houden we deze gegevens bij? 

Persoonsgegevens die we verzamelen op onze website houden we enkel worden bij voor zover het noodzakelijk is om contact met u op te nemen/uw vraag te beantwoorden.

 

Let op: In geval u (kandidaat-)huurder /koper bij ons bent, kan het ook zijn dat we de verstrekte gegevens gebruiken om uw dossier te vervolledigen. Op deze manier kunnen we uw dossier up-to-date houden en kunnen we een toekomstige kwaliteitsvolle service aanbieden.

 

Wat zijn uw rechten?

De gegevens die we opvragen, worden verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (link) (25 mei 2018). De verordening voorziet een aantal rechten die u kan inroepen.