Diensten

 

Dienst patrimonium

De dienst patrimonium bestaat uit de dienst onderhoud en herstellingen, de dienst poets en conciërge en een dienst projectwerking.

 

De dienst staat in voor de ontwikkeling van bouwprojecten met sociaal karakter en houdt nauwkeurig toezicht op de kwaliteit van het patrimonium. De dienst onderzoekt daarvoor o.m. de technische meldingen en zorgt voor dispatching van opdrachten aan eigen medewerkers of externe aannemers.

 

Klantendienst

Deze dienst staat in voor het beheren van klantrelaties. Ze zorgt ervoor dat de dossiers van kandidaten, kopers en huurders optimaal worden behandeld en beheerd, zodat de klanten zo snel mogelijk in een passende woongelegenheid kunnen intrekken. Doel hiervan is het patrimonium optimaal te bezetten.

 

Stafdienst

De stafdienst staat in voor de algemene administratie (post, secretariaat, notulen…) van de organisatie. Verder voorziet de dienst in ondersteuning van enerzijds de directeur en anderzijds de vennootschap in het algemeen. Onder andere personeelsbeleid, financiën, aankoop, preventie, klachtenmanagement en communicatie zijn algemene ondersteunende activiteiten van de organisatie. Onder communicatie vallen ook de taken van de front office.