97% van onze huurders in orde

 

VDABSinds 1 januari 2023 moeten werkloze sociale huurders zich inschrijven bij de VDAB. Huurders hadden tot 31 maart 2023 de tijd om dit te doen, anders riskeren ze een boete. Wij hebben onze huurders geïnformeerd en herinnerd aan deze verplichting.

 

In oktober hebben we een lijst opgesteld. Voor het merendeel van de huurders (87%) was er geen VDAB-controle nodig. Deze huurders zijn aan het werk (35%), ouder dan 65 (34%), arbeidsongeschikt (14%) of ontvangen een leefloon van het OCMW (3%). Het aantal huurders dat wel aan de VDAB-registratieplicht moest voldoen was slechts 13% van het totaal aantal huurders (280 van de ruim 2000). Dit percentage ligt lager dan de 20% die geldt voor heel Vlaanderen. Bovendien was een groot deel van deze huurders al ingeschreven bij de VDAB vóór de controle.

 

Na controle en opvolging is het aantal niet-ingeschreven werklozen gedaald van 7% naar 3%. De overige dossiers zijn doorgestuurd naar de toezichthouder. Deze zal de huurders nog een laatste kans geven om zich in te schrijven.