Reactie WPZ op PVDA-actie te Windmoleken

 

PVDA Halle organiseerde op 07/07/22 een actie rond de verhuisbewegingen in Windmoleken. WPZ reageert en kadert de woorden van de partij.

 

Halle, 08/07/2022 - We danken PVDA Halle voor haar aandacht voor onze sociale huurders en het belang dat ze hecht aan sociaal wonen. Het steunt ons dat PVDA Halle persoonlijke begeleiding even belangrijk vindt als Woonpunt Zennevallei zelf.

 

Windmoleken dateert van de jaren 80 en is aan renovatie toe. Iets dat de huurders en WPZ absoluut kunnen beamen. Er is bewust voor gekozen om de renovatie in verschillende fases aan te pakken. Er zijn in totaal 5 fases en dus ook 5 groepen van woningen. Wij zijn al in 2021 begonnen met de verhuis van de bewoners van fase 1 zodat we in 2023 kunnen beginnen met de renovaties. Het verhuizen neemt tijd in beslag en dit om 2 redenen: (1) Wij zoeken samen met de huurder naar een gepaste woning (2) Er komen niet zomaar sociale woningen vrij. Woonpunt Zennevallei moet wachten dat een huurder zijn/haar woning verlaat vooraleer een huurder van Windmoleken daarnaar kan verhuizen. Momenteel is er voor 31 van de 41 gezinnen uit fase 1 een oplossing gevonden. Voor 10 gezinnen zoeken we nog een nieuwe thuis in de komende maanden.

 

De verhuisbewegingen zijn voor ons ook een kans om de grootte van een woning af te stemmen op de grootte van een gezin. Kandidaat-huurders met kinderen hebben het al moeilijk genoeg om een gepaste woning te vinden. Om die reden behoudt WPZ de woningen met 3 of meer slaapkamers voor aan gezinnen met 2 of meer kinderen. Daardoor komen kleinere gezinnen of alleenstaanden daarvoor niet in aanmerking. Zij krijgen van Woonpunt Zennevallei een kleinere sociale huurwoning aangeboden buiten Windmoleken.

 

Die grote woningen voorbehouden voor gezinnen met kinderen is ook nodig, want nu wonen te weinig gezinnen met kinderen in die grote woningen. Deze grote eengezinswoningen vertegenwoordigden 35% van de verhuurde sociale woningen op 31/12/2021. Toch bedraagt het aantal gezinnen met 2 of meer kinderen slechts 26% van het aantal huurders. Er zijn dus alleenstaanden of kleine gezinnen die een grote sociale woning innemen terwijl die beter kan dienen voor gezinnen met kinderen.

 

Een verhuis werpt heel wat vragen op en daarvan zijn we ons bij Woonpunt Zennevallei heel bewust. Om deze informatienood te beantwoorden tijdens de coronapandemie werden 2 informatieve filmpjes geplaatst op de website waarbij alles- van startdatum van de werken tot aanpak van de verhuis - wordt uitgelegd. Het WPZ-team heeft ook elke huurder die in de eerste fases moet verhuizen thuis opgezocht om ze in te lichten maar ook vooral te helpen bij alle vragen. Elke huurder die moet verhuizen wordt persoonlijk begeleid door Woonpunt Zennevallei maar soms ook door haar welzijnspartners en OCMW. 

 

Woonpunt Zennevallei draagt bovendien al jaren bij aan de buurtwerking in Windmoleken. De buurtwerkers hebben een nauwe band met onze huurders en kunnen zo de mogelijke afstand tussen huurder en verhuurder verkleinen. Ook via hen kunnen de huurders hun vragen stellen. Donderdagmiddag was er nog een overleg met de buurtwerkers waarbij Woonpunt Zennevallei alle gestelde vragen beantwoord heeft.

 

Voor de volledigheid geven wij mee dat de huurders naast het betalen van een nieuwe waarborg, hun oude waarborg terugkrijgen.

 

Renovatie van bestaand patrimonium is momenteel een prioriteit die financieel zwaar doorweegt. Toch kijkt Woonpunt Zennevallei ook naar de toekomst en heeft het een aantal bouwprojecten op de planning staan. Dit jaar werd nog een appartementsblok ingehuldigd van 15 appartementen in hartje Halle. Zo versterken we het aanbod in het centrum waar voorzieningen op wandelafstand zijn, wat ideaal is voor huurders die al wat ouder zijn of mensen die zich willen verplaatsen met het openbaar vervoer. In de toekomst wil WPZ nog extra woningen voorzien via haar projecten Windmolenveld (+102), Beneluxlaan (+5) en Schoolgatweg (+26).