Inkomen

Het inkomen dat in aanmerking wordt genomen is de som van de volgende inkomsten van ALLE gezinsleden, van het laatst beschikbare aanslagbiljet:

 

  • Het gezamenlijk belastbaar inkomen en de afzonderlijke belastbare inkomsten
  • Het leefloon
  • De inkomensvervangende tegemoetkomong aan personen met een handicap
  • de van belsating vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europzse of internationale instelling

 

Inkomensgrenzen

Je inkomen mag niet lager zijn dan 12.078 euro en niet hoger zijn dan:

 

Jouw gezinstype  Geïndexeerde inkomensgrens 2023
Alleenstaande zonder persoon ten laste  53.145 euro
Alleenstaande met handicap    57.976 euro
Alle andere situaties:   77.301 euro
Per persoon ten laste verhogen met:  4.831 euro

 

 

De hierboven vermelde bedragen zijn de geïndexeerde bedragen die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2023