Alle voorwaarden

Bij de aankoop van een woning bij Woonpunt Zennevallei moet je rekening houden met 2 soorten voorwaarden. Enerzijds moet je een bepaald profiel hebben en moet je dus beantwoorden aan de zogenaamde basisvoorwaarden. Anderzijds zal je bij de aankoop van je woning bepaalde regels moeten volgen. Deze regels worden de bijzondere voorwaarden genoemd.

 

Basisvoorwaarden

Er zijn 4 basisvoorwaarden:

 

  • Je bent 18 jaar of ouder
  • Je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister
  • Je inkomen is niet te hoog en niet te laag. Zie "Inkomen"
  • Je hebt geen eigendom. Zie "Eigendom" 

 

Als je voldoet aan deze voorwaarden en je dat bewijst met de juiste documenten, dan kunnen we jou inschrijven.

 

Bijzondere voorwaarden

De aankoop van een Vlabinvest-woning gebeurt aan een verkoopprijs die onder de gewone marktprijs ligt. Deze verkoopprijs is enkel mogelijk door een overheidstegemoetkoming. Aan de aankoop van de woning zijn bijzondere voorwaarden verbonden. Die zijn noodzakelijk om het doelpubliek van Vlabinvest te bereiken, om de overheidssteun te vrijwaren en om speculatie tegen te gaan.

 

Er zijn 2 bijzondere voorwaarden:

 

  • Bewoningsplicht van 20 jaar: je moet als koper voor een termijn van 20 jaar verblijven in je aangekochte woning.
  • Vervreemdingsverbod: je verbindt je ertoe om als koper gedurende de periode van de bewoningsplicht de woning niet te verkopen.

 

Indien deze regels niet worden nageleefd zal je een vergoeding moeten betalen. Meer informatie over de bijzondere voorwaarden kan je in dit document lezen: "Bijzondere voorwaarden". Je mag ook altijd een afspraak nemen met onze klantendienst. Zij zullen je graag verder helpen.