Inkomen

Je inkomen mag niet te hoog zijn. Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen en/of een vervangingsinkomen.

Dit is het gezamenlijk inkomen van de referentiehuurder en zijn of haar partner of echtgeno(o)t(e). Voor je inschrijving houden we dus geen rekening met het inkomen van andere inwonenden.

 

Let op: We brengen de inkomens van de inwonenden wél in rekening bij het berekenen van de huurprijs. Bv: je hebt een meerderjarige zoon die werkt en die geen kinderbijslag meer krijgt.

Zijn inkomen zal mee de huurprijs bepalen.

 

 

Vanaf 1 januari 2020 kijken we naar wat je verdiende in het jaar waarop je meest recente aanslagbiljet betrekking heeft. Dit kunnen de inkomsten van 2017 of 2018 zijn.

Het gebruikte inkomensjaar kan hierdoor verschillend zijn per inwoner. Verdien je vandaag minder dan in 2017 of 2018? Dan kunnen we naar je huidige inkomsten kijken.

Voeg hiervoor alle bewijzen van de inkomsten van de laatste 3 maand toe aan je inschrijvingsformulier en dit zowel van jou als van je partner.

 

 

Hoe hoog mag je inkomen zijn?

 

Het maximale inkomen als je inschrijft in 2021:

 

Jouw gezinstype

Inkomensgrens 2021

Sociale huur

Inkomensgrens 2021

Vlabinvest huur

Alleenstaande

25.557 euro

 41.737 euro

Alleenstaande met handicap

27.698 euro

46.130 euro

Iedere andere persoon zonder kinderen

38.335 euro

60.409 euro

Verhoging per persoon ten laste*

2.143 euro

4.393 euro

 

* Een persoon ten laste betekent:

  • een kind dat op jouw adres is ingeschreven en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
  • jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
  • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.

 

Zit je in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer?
We kijken naar je actueel besteedbaar inkomen. Was je inkomen drie jaar geleden te hoog, maar verdien je nu minder, dan kijken we naar je huidig inkomen van de laatste drie maanden.

 

 

Je kan ook inschrijven als:

 

  • je inkomen twee of drie jaar geleden hoger was dan de maximumgrens, maar sindsdien is je inkomen gezakt onder de maximumgrens.
  • je twee of drie jaar geleden geen inkomen had, maar het jaar nadien of vandaag wel inkomsten hebt.
  • je geen inkomen had tussen drie jaar geleden en vandaag. Je moet dan wel een verklaring op eer invullen.