Inschrijven bij de VDAB

 

Vanaf 1 januari 2023 moet je je inschrijven bij VDAB als je nog niet werkt.

Deze verplichting geldt voor jou en jouw echtgeno(o)t(e), wettelijke samenwoner, feitelijke partner die bij jou inwoont (van bij het begin van de huurovereenkomst) en de feitelijke partner met wie je al één jaar samenwoont.

 

Wie moet zich inschrijven bij VDAB?

Je moet je inschrijven bij VDAB als je (nu of in de toekomst):

  • niet werkt (als werknemer of zelfstandige)
  • tussen 18 jaar en 65 jaar bent
  • nog niet bent ingeschreven als werkzoekende bij VDAB

 

Wie moet zich niet inschrijven bij VDAB?

  • Ontvang je een leefloon van het OCMW? Dan hoeft je niets extra te ondernemen. Het OCMW volgt deze stappen dan met jou op. 
  • Ben je arbeidsongeschikt, invalide of heb je een erkende handicap? Dan moet je niet voldoen aan deze verplichting. 

Opgelet: wijzigt jouw situatie in de toekomst (bv. je werkt niet langer of je bent niet langer arbeidsongeschikt)? Dan kan het zijn dat je wel moet voldoen en u wel moet inschrijven bij VDAB om aan de huurdersverplichting te voldoen.

 

Tegen wanneer moet je je inschrijven?

Je hebt tot en met 31 maart 2023 de tijd om uw inschrijving bij VDAB in orde te maken.

 

Wat gebeurt er als je je niet inschrijft?

Vanaf 1 april 2023 gebeuren er controles bij alle huurders. Voldoe je niet aan deze verplichting? Dan kunnen wij de toezichthouder verwittigen die jou een administratieve geldboete kan opleggen.