Ik wil een andere woning huren

 

Als je wenst te verhuizen binnen Woonpunt Zennevallei, zal je je opnieuw moeten inschrijven. Hoe het daarna verder loopt, hangt ervan af of je sociaal huurt of via Vlabinvest: