Elektriciteit

 

6.1 Lichtschakelaar

 

De huurder mag NIETS veranderen of toevoegen aan de technische installatie.

 

Onderhoud

Reinig de schakelaar om de 6 maanden met een vochtige doek.
De schakelaars mogen nooit geschilderd worden.

 

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De schakelaar is los of weg  De huurder*
De schakelaar is verouderd en versleten  Woonpunt Zennevallei
De schakelaar werkt niet  Woonpunt Zennevallei

* Indien er lichtschakelaars aanwezig zijn op de start van de verhuring, dient de huurder er zelf voor te zorgen dat deze aanwezig blijven.

 

6.2 Stopcontact

 

U sluit best één toestel per stopcontact aan. Is dit niet mogelijk, dan sluit u best toestellen, die weinig vermogen hebben (TV, video, sterio,...), samen op één stopcontact aan. Gebruik altijd een veilige verdeeldoos.

 

Onderhoud

Reinig stopcontacten om de 6 maanden met een droge doek

 

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
Het stopcontact is los of weg  De huurder*
Het stopcontact is verouderd en versleten (leeftijdsgebonden of wegens slijtage aan materiaal waardoor ze niet meer aan de veiligheidseisen voldoen)  Woonpunt Zennevallei
Het stopcontact werkt niet  Woonpunt Zennevallei

* Indien er stopcontacten aanwezig zijn op de start van de verhuring, dient de huurder er zelf voor te zorgen dat deze aanwezig blijven.

 

6.3 Lichtpunten en lamphouders

 

Onderhoud

Reinig de lamphouders, zowel aan de binnenzijde als de buitenzijde, om de 6 maanden met een licht vochtige doek.
De wachtdraden (elektrische draden die uit het plafond komen) mogen niet afgeknipt worden.

 

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De lamp is stuk  De huurder
De armaturen zijn los, kapot of weg  De huurder

 

 

6.4 Zekeringkast

 

Onderhoud

Reinig de zekeringkast 1 keer per jaar met een droge doek.
De defecte zekering mag niet 'overbrugd' worden. U mag er dus geen "koperdraadje" insteken om ze toch te gebruiken.

 

Opgelet!

Vervang een defecte zekering altijd door een zelfde soort zekering. Het aantal ampères moet altijd hetzelfde zijn als wat er vroeger inzat.

 

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
Het deurtje van de zekeringkast is los, kapot of weg  De huurder*
De zekering is defect of gesmolten door een kortsluiting in de leiding  Woonpunt Zennevallei
De hoofdschakelaar van de zekeringkast is kapot  Woonpunt Zennevallei
De verliesstroomschakelaar is kapot       Woonpunt Zennevallei

*  Indien er een deurtje op de zekeringkast aanwezig is op de start van de verhuring, dient de huurder er zelf voor te zorgen dat deze aanwezig blijft.

 

6.5 Deurbel - parlofoon

 

Onderhoud

Reinig de snoeren en de drukknoppen om de 6 maanden met een licht vochtige doek.

 

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De deurbel is los, kapot of weg  De huurder
De deurbel heeft een nieuwe batterij nodig  De huurder
Het plaatsen van een bijkomende deurbel  De huurder
De beltransformator is stuk   Woonpunt Zennevallei

 

 

6.6 Telefoon, TV en internet

 

Onderhoud

Zet je tv-toestel niet op standby, maar schakel het volledig uit. Zo spaar je energie

De telefoon werkt niet: verwittig de telefoonmaatschappij

De aansluiting voor de tv werkt niet: verwittig uw tv-distributiemaatschappij

De internetaansluiting werkt niet: verwittig je internetaanbieder

 

6.7 Keukentoestellen (dampkam, koelkast en fornuis)

De huurder is verantwoordelijk voor het aansluiten en herstellen van elektrische toestellen die zijn eigendom zijn. Hij moet ervoor zorgen dat al de huishoudtoestellen correct zijn aangesloten; bij twijfel wordt er best een vakman geraadpleegd.

De elektrische toestellen die eigendom zijn van Woonpunt Zennevallei worden bij aanvang van de verhuring nagekeken en op punt gesteld.

 

Onderhoud

Maak het fornuis en de dampkap schoon na elk gebruik.
Vervang de filter van de dampkap om de 6 maanden.
Reinig de koelkast om de 4 weken aan de binnenzijde met water en een  passend schoonmaakmiddel.

Tip: Schakel toestellen in de keuken helemaal uit na gebruik. Laat ook het lampje van het toestel niet branden. Zo spaart u energie.

 

6.8 Tellers en meters

 

Onderhoud

Bescherm de watertellers met een isolatiemat tegen de vorst.
Draai de gaskraan en waterkraan dicht en schakel de hoofdschakelaar van de elektriciteit uit als u voor lange tijd afwezig bent.
Is het lood voor de verzegeling van de teller of meter weg? Verwittig dan altijd de nutsmaatschappij

 

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
Er is een lek in de gasleiding of waterleiding achter de teller  Woonpunt Zennevallei
Na de watermeter is er een drukmeter voorzien. Als deze stuk is (er komt bijna geen water uit de kranen) moet deze vervangen worden  Woonpunt Zennevallei
Er is een lek in de gasleiding of waterleiding voor de teller  Verwittig Woonpunt Zennevallei en de nutsmaatschappij
De teller, de hoofdkraan of de hoofdschakelaar is stuk of zit vast   Verwittig Woonpunt Zennevallei en de nutsmaatschappij

 

6.9  Rookmelders

 

Onderhoud

Verwijder regelmatig stof van de rookmelders en schilder deze nooit mee.

Test de rookmelder maandelijks.

 

Herstelling

Wat is er aan de hand   Wie herstelt / wie is verantwoordelijk
De batterij moet vervangen worden   De huurder*

* Als het model het niet toelaat om de batterij te veranderen, moet Woonpunt Zennevallei zorgen voor een nieuwe rookmelder.

 

6.10  Ventilatiesysteem

 

Onderhoud

Indien er in de woning of het appartement een ventilatiesysteem aanwezig is, heeft Woonpunt Zennevallei een contract afgesloten met een externe partner voor het tweejaarlijks nazicht en onderhoud.