Burenconflict en overlast

 

Je buren kies je niet. Ze wonen gewoon naast, boven of onder je. Toch heb je dagelijks met elkaar te maken. Door rekening te houden met elkaar blijft het leuk in jouw buurt.

 

 

Ik heb een conflict met een buur

 

1 Praat met elkaar! 

Probeer problemen met je buren altijd eerst zelf op te lossen. Een babbel is de eerste stap. Want soms weet jouw buur niet dat zijn gedrag voor jou overlast veroorzaakt. 

 

2 Vraag om hulp.

Je hebt je buur aangesproken, maar deze verandert zijn/haar gedrag niet? Dan kan je hulp vragen aan professionele organisaties:

 

 

Dienst burenbemiddeling

Wijkagent (politie)

Vrederechter
Halle, Beersel, Sint-Genesius-Rode, Pepingen (link) Halle, Beersel, Sint-Pietersleeuw (link) Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw & Pepingen (link)
Sint-Pieters-Leeuw (link) Pepingen (link) Sint-Genesius-Rode (link)
  Sint-Genesius-Rode (link)  

 

Burenbemiddeling

 

Een vrijwillige bemiddelaar komt langs om met jou en je buur een gesprek te voeren. De bemiddelaar blijft neutraal en probeert samen met jullie een oplossing te vinden die voor iedereen aanvaardbaar is.

 

De dienst is volledig gratis!

 

Wil je dat Woonpunt Zennevallei voor jou contact opneemt met de dienst burenbemiddeling? Stuur dan een mailtje.

 

 

Wijkagent

 

Een wijkagent is je eerste aanspreekpunt bij de politie. Hij/zij kent de wijk waar je woont goed. Eén van de voornaamste taken van een wijkagent is om plaatselijke conflicten op te lossen.

 

 

Vrederechter

 

Als laatste middel kan je naar een vrederechter gaan. Bij een vrederechter kan je 2 zaken doen:

 

1) Een verzoeningsprocedure

 

Je kan bij de rechter een aanvraag tot verzoening (minnelijke schikking) indienen. Deze procedure is snel en gratis. De rechter zal beide partijen met elkaar proberen te verzoenen, maar legt geen oplossing op. Als er een akkoord komt, legt de rechter het vast in een proces-verbaal dat de waarde van een vonnis heeft.

 

Meer info over de verzoeningsprocedure (link)

 

2) Een gerechtelijke procedure

 

Als die verzoeningspoging mislukt, kan je de stap zetten naar een proces. Je kan je eventueel laten bijstaan door een advocaat.

 

Meer info over de gerechtelijke procedure (link)

 

 

 

Wat kan Woonpunt Zennevallei doen?​

 

  • Je mag WPZ altijd op de hoogte houden van de problemen die je hebt. Wij zullen jou en je buur aanspreken. De klachten die wij binnenkrijgen, worden ook opgenomen in de jaarlijkse klachtenrapportage. 

 

  • WPZ is zelf geen buur. Wij kunnen als verhuurder niet voor jou bellen naar de politie of een klacht neerleggen. 

 

  • Hebben verschillende buren problemen met een medebewoner die voor iedereen overlast veroorzaakt? Dan kan WPZ stappen ondernemen. Het gaat immers om het welzijn van een grote groep mensen. We werken hiervoor samen met externe organisaties en de politie. In heel ernstige situaties kan WPZ aan de vrederechter vragen om tussen te komen. Als een verzoening niet lukt, kan het leiden tot de verbreking van het contract.