Nieuw kinderdagverblijf Goudvinkje

Naast de nieuwe kinderopvangplaatsen in De Kapoentjes en Sloeberbos, ging in januari ook de nieuwe groepsopvang Goudvinkje van start. Dagelijks worden er 18 baby's en peuters tussen 0 en 3 jaar opgevangen. Goudvinkje is het resultaat van een unieke samenwerking tussen OCMW Halle, Woonpunt Zennevallei en Landelijke kinderopvang. De stad Halle coördineert en ondersteunt het project.

Gelezen in de pers

Info Halle - Editie Juni 2017

Extra kinderopvangplaatsen dankzij de samenwerking Woonpunt Zennevallei (WPZ) en OCMW Beersel

Kinderen en kinderopvang. Behoort u tot de gelukkigen die hier geen problemen ondervindt of staan uw kinderen samen met vele anderen op de wachtlijst? Dan hebben we goed nieuws voor u. Samen met het OCMW Beersel draagt WPZ bij tot een oplossing.

Het OCMW Beersel heeft de limiet bereikt voor wat betreft gesubsidieerde, erkende opvangplaatsen. Dergelijke plaatsen zijn dankzij hun inkomenstarief vooral voor gezinnen met een laag inkomen een haalbare oplossing.

Voortaan verhuurt WPZ een niet-residentiële ruimte voor extra kinderopvang. De nieuwe groepsopvang bevindt zich in ‘Hof Ter Elst’, Kerkstraat te Dworp. Zo creëren beide partners ruimte voor een groepsopvang van max 18 kinderen.

In een volgende fase zullen zij de ruimte laten ombouwen zodat deze voldoet aan de normen van Kind & Gezin.

Sonia Van Wanseele, Voorzitter OCMW Beersel: “Woonpunt Zennevallei zal in deze werkwijze instaan voor de aanvraag van de bouwvergunning en het aanduiden van een architect in opdracht van het OCMW Beersel.  De gemaakte kosten worden  gedragen door het OCMW. Ter compensatie zal het OCMW ten minste de eerste 6 jaar geen huur moeten betalen. Dit wordt mits positieve evaluatie met 4 jaar verlengd. “

Oscar Decoster, Voorzitter Woonpunt Zennevallei: "Samen met de directeur, Bart Vranken, ben ik zeer verheugd over deze vorm van samenwerking. We hopen hiermee een positief verschil te maken voor onze huurders."

Gelezen in de pers

9/12/2016 - Een nieuw jaar, nieuwe huurprijzen en een nieuw rekeningnummer

Nieuwe huurprijzen

 

Vanaf 1 januari 2017 gelden de nieuwe huurprijzen. Het is belangrijk om op uw berekeningsfiche na te kijken of al de gegevens correct zijn. Indien er op uw berekeningsfiche een inkomen staat van €50.000 moet u voor 2017 de maximale huurprijs betalen. De reden hiervoor is dat wij niet over de juiste inkomensgegevens beschikken. Misschien ontbraken er nog documenten of hebben wij de verkeerde formulieren ontvangen. Ook eventuele wijzigingen, zoals de gezinssituatie, invaliditeit,...moet u tijdig aan ons doorgeven.

 

Wie moet zijn/haar inkomensgegevens binnenbrengen?

De huurders van wie Woonpunt Zennevallei de correcte inkomensgegevens niet heeft, hebben een brief ontvangen.

 

Een brief ontvangen, maar de documenten nog niet binnengebracht?

U kan ons de documenten bezorgen tot en met 15 januari 2017. Tot die datum passen we de huurprijs nog aan met terugwerkende kracht. Na 15 januari 2017 kunnen we dit niet meer.

Welk inkomen wordt in rekening gebracht?

We kijken naar het belastbaar inkomen van 2014 (inkomsten 2014 - aanslagjaar 2015).

Wanneer je een afzonderlijk belastbaar inkomen (vb. afzonderlijke beroepsinkomsten) hebt genoten dat jaar dan wordt deze daar nog bij geteld.

 

 

Nieuw rekeningnummer

Vanaf 1 januari 2017 is er ook een nieuw rekeningnummer voor de betalingen. Het oude is dan niet meer van toepassing. Nieuw nummer: BE18 8939 4405 2565. Vergeet bij een betaling niet het OGM-nummer te vermelden. Dit is de gestructureerde mededeling en ziet er als volgt uit: +++ xxx/xxxx/xxxxx +++ 

21/11/2016-Sociale huurders met afbetalingsproblemen? MyTrustO biedt een uitweg

Niet alleen huurders op de private markt kijken al eens tegen een schuldenberg aan. Ook de sociale huurmarkt blijft hier niet van gespaard. Woonpunt Zennevallei (WPZ)reageert alert. Om te vermijden dat haar bewoners in een negatieve schuldenspiraal terechtkomen, gaat WPZ net als 3 andere sociale huisvestingmaatschappijen en een sociaal-verhuurkantoor uit de regio Halle-Vilvoorde de samenwerking aan met MyTrustO.

Het principe is eenvoudig. Een sociaal gerechtsdeurwaarder stelt samen met de schuldenaar en  in alle discretie een haalbaar afbetalingsplan op ten overstaan van alle schuldeisers. Voorwaarde is dat de huurder maandelijks een bedrag ter beschikking stelt om onder de schuldeisers te verdelen.

Voor meer info kan u terecht op de website van MyTrustO.

Neem ook een kijkje op:

18/05/2016 - Bij Woonpunt Zennevallei staan slechts 24 sociale woningen leeg. Dus géén 6% maar wel 1,3% leegstaand

Onderstaand artikel spreekt van 6% leegstaande sociale huurwoningen. Bij Woonpunt Zennevallei is de realiteit enigszins anders. Van de 1.831 huurwoningen van Woonpunt Zennvallei staan er momenteel 24 leeg. Het betreft 18 woningen en 6 appartementen. Dat is slechts 1,3% van het totale patrimonium.
Bovendien wachten 16 van de 24 huurwoningen op middelen om gerenoveerd te worden. 3 worden momenteel in orde gezet om binnenkort verhuurd te worden.
Van de overige 5 staan er 2 leeg omdat ze vernield zijn door de vorige huurder en dus onverhuurbaar zijn. Een ander appartement staat in Heuvelpark al enkele jaren leeg omdat de aannemer er nog steeds niet in geslaagd is om het waterdicht te maken. Het voorlaatste appartement blijft leegstaan in functie van wederhuisvesting van een huurder wiens pand gerenoveerd gaat worden. Tot slot is er één aangepast appartement in Molenborre dat enkel verhuurd kan worden aan een huurder met een fysieke beperking maar waarvoor momenteel geen kandidaten zijn op de wachtlijst.
 

Slechts 1 procent sociale woningen is te klein

In een artikel in Het Laatste Nieuws op 13/03/2016 werd beweerd dat veel van onze woningen te klein waren voor het aantal bewoners.

De informatie klopte niet waardoor een rechtzetting volgde in de krant van 18/02/2016.

Halle 22/07/2015 Vlaanderen moet meer investeren in sociale woningen

13/05/2014 HALLE Niet 6% maar 0,479% leegstand bij Woonpunt Zennevallei

Meer info hierover kan u terugvinden op volgende pagina: "wat gebeurt er tussen 2 verhuringen?"

29/04/2015 Hondzocht

Kleuterschool Sancta Maria Hondzocht: Groen in het Groen

Deze week beleefden de kleuters van het wijkschooltje Hondzocht, Kleuterschool van Sancta Maria Lembeek gelegen op de Edingsesteenweg, een paar fijne dagen in hun grote tuin.

De kleuters van Hondzocht werkten een project uit over "De Tuinman". Dit kadert binnen het jaarproject van de wijkschool "Op ontdekkingsreis in de werkende wereld". Er werd een hele week gewerkt rond zaaien en planten. In de tuin werden rabarber, braambessen en bloemen geplant. In de klas werd dan vooral gezaaid: tuinkers, zonnebloemen, erwten, worteltjes en radijsjes. Kortom kleine tuinmannen in het GROEN.

De tuinmannen van "Woonpunt Zennevallei" kwamen ook langs op de school om hun tuinmateriaal te demonstreren. Alle kleuters mochten samen met de tuinman op de tractor om het gras te maaien.

De week werd afgesloten met een tuinfeest waar de kleuters konden genieten van boterhammen met plattekaas en onze geoogste tuinkers, maar de finale van deze groene week werd uiteindelijk de kruiwagenrace.

Op het einde van het schooljaar zullen de kleuters een diploma krijgen van "een jaar vol beroepen".