Een van deze woningen binnenkort van u?

Heuvelpark
Halle - Heuvelpark
Bogaarden Ring
Bogaarden - Ring

Kan ik kopen?

Sociale koopwoningen

Voorwaarden

Onze maatschappij bouwt nieuwe sociale woningen op haar gronden die voor sociale woningbouw voorhanden zijn en verkoopt deze woningen aan de kandidaat-kopers die ingeschreven zijn in het inschrijvingsregister.

Het overdrachtenbesluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dd. 13/11/2006, is in voege sedert 23/11/2006 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14/03/2008, van 06/02/2009 en van 07/10/2011. Dit overdrachtenbesluit regelt o.a. de inschrijving van kandidaat-kopers voor sociale woningen / kavels, en de toewijzingen ervan.

Ingevolge dit overdrachtenbesluit dient elke sociale huisvestingsmaatschappij voortaan te werken met permanent open inschrijvingsregisters, die bovendien het totale werkgebied van de maatschappij bestrijken ongeacht het feit of in de gemeente concrete projecten of grondreserves voor sociale woningbouw voorhanden zijn.

Onze maatschappij heeft voor de 5 gemeenten van haar werkgebied (arrondissement Halle - Vilvoorde) een permanent open inschrijvingsregister aangelegd voor kandidaat - kopers van een sociale woning/kavel. ( Halle / Beersel / SPL / SGR & Pepingen)

Voor de volledige gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de VMSW website: www.vmsw.be onder de rubriek 'particulieren - kopen'

De kandidaat - koper van een sociale woning moet zowel op het moment van de inschrijving als van toewijzing van de woning voldoen aan de voorwaarden.

     

Actualisatie

De inschrijvingsregisters worden tweejaarlijks geactualiseerd waarbij wordt nagegaan of u nog voldoet aan de inkomensvoorwaarde.       

De Vlaamse woonlening

De vlaamse Maatschappij voor sociaal wonen ( VMSW) verstrekt hypothecaire kredieten op basis van het besluit van de Vlaamse regering van 11 mei 1999 en dit in uitvoering van de Vlaamse Wooncode.

U kan bij Providentia terecht voor inlichtingen en de samenstelling van u dossier ' kredietaanvraag". Zij zorgen voor de initiƫle inbreng in de informatica toepassing. De definitieve goedkeuring/toekenning van een krediet berust wel bij de VMSW als wettelijke kredietverstrekker.

Mogelijkheden

Er kan een hypothecaire krediet worden bekomen  bij de VMSW, voor zover er voldoende kredieten voorhanden zijn op de door de Vlaamse Minister van Wonen goedgekeurde kredietprogramma's, voor de volgende verrichtingen:

1. Voor de aankoop van een sociale koopwoning ( inclusief grond) gebouwd of gerenoveerd door een sociale huisvestingsmaatschappij

2. Voor de aankoop van renovatie van een woning

3. Voor de renovatie van de eigen woning

4. Voor een het bouw en van een eigen woning als bouwheer op de eigen niet - gehypothekeerde grond.

Voorwaarden

Voor de volledige gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de VMSW website : www.vmsw.be onder de rubriek 'particulieren - lenen

Voor de lening kan u terecht bij Providentia cvba - Brusselsesteenweg 191 - 1730 Asse. Telefoonnr: 02/452 72 43 of info@providentia.be

Terug naar boven