Diensten

Dienst patrimonium

De dienst patrimonium bestaat uit de dienst onderhoud en herstellingen, de dienst poets en conciërge en een stafdienst projectwerking.

De dienst staat in voor de ontwikkeling van bouwprojecten met sociaal karakter en houdt nauwkeurig toezicht op de kwaliteit van het patrimonium. De dienst onderzoekt daarvoor o.m. de technische meldingen en zorgt voor dispatching van opdrachten aan eigen medewerkers of externe aannemers.

Klantendienst

Dienst staat in voor het beheren klantrelaties. Die dienst zorgt ervoor dat de dossiers van kandidaten, kopers en huurders optimaal worden behandeld en beheerd, zodat de klanten zo snel mogelijk in een passende woongelegenheid kunnen intrekken. De dienst streeft naar het patrimonium optimaal te bezetten.

Ondersteunende dienst

Deze dienst staat in voor algemene ondersteuning van het beheer en het beleid van de organisatie. Dit houdt onder meer in het vormgeven van het kwaliteits-, personeels- en strategisch beleid. Binnen deze dienst wordt tevens de algemene administratie (post, secretariaat, notulen…) van de organisatie uitgevoerd. De dienst staat in voor de aankopen en het voorraadbeheer van de organisatie.

De ondersteunende dienst volgt het geheel der financiële bewegingen binnen WPZ op. De dienst voert de boekhouding (inning, boeking, betaling) en zorgt voor de nodige rapportering zodat de organisatie steeds over een correcte financiële stand van zaken beschikt. De dienst volgt tevens de kassituatie op en maakt op basis van de verwachte kastbewegingen de financiële planning.

Staf

Deze dienst staat de directie bij, door te adviseren en te ondersteunen. De staf zorgt voor de ontvangst van bezoekers en een efficiënte opvolging van binnenkomende vragen. Communicatie in de brede zin van het woord valt onder deze dienst, alsook de juridische aspecten van een klantgerichte woonmaatschappij.

Personeel

Staf

  • Directeur 
  • Stafmedewerkers (2)

Dienst Patrimonium

  • Diensthoofd
  • Plaatsvervangend Diensthoofd
  • Medewerkers (10)

Klantendienst

  • Diensthoofd
  • Medewerkers (4)

Ondersteunende dienst

  • Diensthoofd
  • Medewerkers (3)