Voorstelling

Woonpunt Zennevallei (WPZ) is één van de 95 Sociale Huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen die als doel hebben een thuis te verschaffen aan mensen met een bescheiden inkomen. Onze maatschappij is actief in Halle, Beersel, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Pepingen.

Om in een kwaliteitsvolle huisvesting te kunnen voorzien is WPZ voortdurend bezig met het renoveren en uitbreiden van haar patrimonium. Om meer te weten over ons woonaanbod in die gemeenten, kan u doorklikken naar patrimonium.

Woonpunt Zennevallei cvba so
Molenborre 26/01
1500 Halle
Rekeningnummer: BE18 8939 4405 2565
Telefoon: 02 363 10 50
Fax: 02 361 48 98

Statutaire naam:  Woonpunt Zennevallei cvba so

Woonpunt Zennevallei, afgekort als WPZ.

Rechtsvorm: burgelijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met sociaal oogmerk. Vandaar dat u onder stukken 'bv ovv cvba so' kan zien staan.

 

Algemeen

Ondernemingsnummer: 

0400.898.624

Status: 

Actief

Rechtstoestand:

Normale toestand

Sinds 21 september 1920

Begindatum:

21 september 1920

Maatschappelijke Naam:

WOONPUNT ZENNEVALLEI

Benaming in het Nederlands, sinds 22 december 2009

Adres van de maatschappelijke zetel:

Molenborre 26 bus 1

1500 Halle

Sinds 21 mei 2007

Bron: http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?nummer=400.898.624


Historiek

 

Woonpunt Zennevallie kent al een lange geschiedenis. In 2020 zal onze vennootschap haar 100-jarig bestaan vieren !

Bij de wet van 11 oktober 1919 werd de Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken de latere Nationale Maatschappij voor de Huisvesting (NMH) opgericht. Onder impuls van die NMH werd steeds groeiend aantal maatschappijen opgericht met het doel bescheiden doch gezonde, comfortabele en betaalbare woningen te bouwen voor de verhuring aan mindergegoeden.

Gewestelijke Maatschappij van Halle

Huisvesting Huizingen

1920

Oprichting coöperatie gewestelijke maatschappij * van Halle voor de huisvesting

1922

Oprichting coöperatie de samenwerkende vennootschap voor huisvesting te Huizingen

1921-1922

Bouw van verschillende wijken in Halle, Buizingen, Sint - Pieters - Leeuw en Lembeek

1922-1932

De bouw van woningen concentreerde zich in de omgeving van Sint - Leonarduslaan

1932-1950

Door de economische crisis en de 2de wereldoorlog, geen activiteit in de bouwsector

1940-1945

Wereldoorlog

1940-1945

Wereldoorlog

1959

Bouw van de wijk Vogelweelde

1941

Wijk Bollinckx aangekocht

1968

Inhuldiging kantoorgebouwen Wielewaallaan

 

1963

Vertalen in het nederlands van de stichtingsakte

1971- 1980

Ontwikkeling van de wijk Grote Kapel

1976

Fusie van gemeenten

1976

Beersel fusie van gemeenten

1977-1982

Bouw van de wijk Windmoleken

1980

Oprichting van de gewestregeringen

1980

Oprichting van de gewestregeringen. Saintes en Bierghes verlaten de maatschappij en treden toe tot het Waalse Gewest

1982

Ontwikkeling van de wijk Steertveld

1994

Fusie Halle-Huizingen => Huisvesting Zennevallei-Halle

 

1992-2005 Start fase 1 Molenborre, in 2005 geëindigd met inhuldiging kantoor Molenborre

2010 Huisvesting Zennevallei - Halle krijgt nieuwe naam namelijk Woonpunt Zennevallei


Meer dan bakstenen alleen

Als sociale huisvestingsmaatschappij wenst Woonpunt Zennevallei facilitator te zijn van initiatieven waarbij solidariteit en duurzaamheid centraal staan. Wij geloven dat deze initiatieven de levenskwaliteit binnen onze buurten verhoogt en de participatie stimuleert.

Onze rol als facilitator

Om deze initiatieven waar te maken, werkt Woonpunt Zennevallei samen met tal van partners. Dit kan een vzw zijn, maar ook een lokale overheid, een buurtwerking of een bedrijf. De rol van Woonpunt Zennevallei bestaat er in om een plek te voorzien voor het initiatief en om advies te leveren bij de opstart. De projecten zelf worden uiteindelijk gedragen door de partners zelf, vandaar de rol van facilitator.

Initiatieven

Buurttuinen

WPZ voorziet in grond dat gebruikt wordt om moestuinen aan te leggen door de lokale bewoners.

- Buurttuin in de wijk Windmoleken (Halle), in samenwerking met buurtwerk Halle

- Twee buurttuinen in de wijk Rodenemhof (Halle), in samenwerking met de stad Halle en Pro Natura

Buurthuizen

WPZ stelt panden beschikbaar die fungeren als buurthuizen.

-          Buurthuis in Windmoleken (Halle)

-          Buurthuis in Vogelweelde (Halle)

In deze buurthuizen zijn in samenwerking met vzw Transitie Halle en Stad Halle ook al repair-cafés georganiseerd. Deze stellen onze huurders in staat om goederen te laten herstellen die anders misschien weggegooid zouden worden. Dat is zowel duurzaam als economisch.

Pop-up-recyclagepark

WPZ zetelt in de stuurgroep buurtwerking. Daaruit is het pop-up recyclagepark ontstaan. Het recyclagepark was een succesvol experiment in 2017 van de intercommunale Haviland, de stad Halle, Woonpunt Zennevallei, televil en Buurtwerk Halle. De toekomst zal uitwijzen of het concept herhaald zal worden in andere Halse wijken.

www.nieuwsblad.be/cnt/blide_02876562

Zonneceldonoren

Samen met de Provincie Vlaams-Brabant, de gemeente en het OCMW van Beersel, heeft Woonpunt Zennevallei in 2017 meegewerkt aan het project ‘Beersel wekt op’. In dat kader werd via crowdfunding op een rekening van Woonpunt Zennevallei, geld verzameld voor een PV-installatie op een sociale woning.

https://www.nieuwsblad.be/cnt/blhde_03254000

Switch-campagne

Samen met sociale economie-partner Groep Intro probeert WPZ haar huurders te helpen bij een meer betaalbare energierekening. De energiesnoeiers van Groep Intro houden in diverse gemeenten een heuse SWITCH CAMPAGNE en adviseren en begeleiden bezoekers bij de overstap van energieleverancier.